OPERASYONEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Kısmi Yüklenicilik;

  • Kurumların ana işlerinin dışında kalan operasyonlarının bir bölümündeki (malzeme depo, bitmi ürün depo, paketleme tesisi vb) iş gücünün Özgü bordrosunda çalıştırılması,
  • Operasyon yönetim ve kararlarının asıl işveren tarafından yürütülmesi,
  • İnsan Kaynağına bağlı tüm idari ve sosyal işlemlerin Özgü tarafından takip ve organize edilmesi

 

Kuruma Sağladığı Katmadeğer:

  • İnsan Kaynağı seçme ve yerleştirme yükü oratadan kalkar,
  • Kuruma işgücünden dolayı getirdiği organziasyonel ve idari yükleri ortadan kaldırır.
  • İş elbisesi ve iş emniyeti ekipmanları alım ve takip organizasyonu
  • Personel servis ve yemek organizasyonları,
  • Personel dosyası veya takibi gibi sorumlulukların ortadan kalkması,
  • Yasal yükümlülüklerin devri ile bu konudaki iş gücü maliyetinin ortadan kalkması