İŞGÜCÜ DESTEĞİ, ALT İŞVERENLİK

Kadro kısıtlaması, firmanın işyerindeki hizmetlerin bir bölümünün dış kaynağa devredilmesi durumunda gerekli yasal çıkış yolları sunularak Özgü kendi bordrosunda kayıtlı personeli ile bu hizmeti sunmaktadır.

İşletme dışında veya içinde bulunan depo gibi imalattan ayrı değerlendirilen destek bölümlerinde tamamen kendi personeli ile insan kaynağı yönetimi hizmetleri de vermekte ve bu organizasyonları üstlenmektedir.

Yasal sorumluluklarını devretmede bürokratik işlemlerin yükünü ortadan kaldırmada ve maliyet açısından da avantajlı duruma getirmede faydalı olmaktadır.

İşletmeler, bir işi aynı kalitede daha az maliyetli ve yasal sorumlulukları azaltarak yapma imkanı sağlayan bu hizmeti Özgü, kurulduğu yıldan bu yana özellikle atölye elemanı, sağlık birimi elemanları vb. istihdam ederek başarıyla devam ettirmektedir.

İşletmeler, herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın ana işi dışındaki küçük işlerinde çalışanlarını Özgü personeli statüsünde çalıştırabilirler.

İş Gücü Desteğinin Faydaları (Outsourcing)

  • Operasyonel verimlilik, yani firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması.
  • İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi.
  • Dışarıdan iş bölümünü üstlenmiş kurumlar, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın iş yoğunluğu nedeniyle göremedikleri ya da ilgilenemedikleri alanlara zaman kaybetmeden müdahale edebilirler ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarabilirler.
  • İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği bir çok alanda etkin yönetim.
  • İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması.
  • Süreçlerin kalitesini artırmak,
  • Şirketin sahip olmadığı olanakları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek,
  • Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek