HAKKIMIZDA

İşletmelerin en önemli sermayesi olan İnsan Kaynağına yapılacak yatırım, uygulama ve yönetimini doğru yönlendirmede uzman olan ÖZGÜ; İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Destek Hizmetleri konularında iki farklı firma olan ÖZGÜ İnsan Kaynakları ve ÖZGÜ İdari Hizmetler olarak; 15 yılı aşkın süredir ülke genelinde başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.

‘Hizmetimiz Size Özgü’ sloganı ile yola çıkan Özgü müşterilerinin varlığının teminatı olduğu bilinci ile hizmet üreterek, yaptığı her işte artı değer yaratmayı, bununla birlikte en önemli sermayesi olan insan kaynağına gerekli yatırımı yaparak sürekli gelişimlerini sağlamayı, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymayı prensip edinmiştir.

‘Sektörde esnek ve etkili uygulamaları ile fark yaratan ve en çok tercih edilen bir kuruluş olmak.’ Vizyonu ile çalışan ÖZGÜ hedef, değer ve stratejileri doğrultusunda;

 

• Müşterilerinin stratejik hedef ve planlarına paralel olarak, beklentilerine odaklı;

• İnsana saygı anlayışı ile,

• İş ahlakının oluşturduğu temel iş ilkeleri ile, 

• Yetkin ve konusunda uzman çalışanları ile 

• Esnek, etkili, rekabetçi, yenilikçi,

İnsan kaynakları ve idari destek hizmetleri sunmayı misyon edinmiştir

KALİTE POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynağı Yönetim Hizmetleri ve buna bağlı diğer hizmetler ile lojistik hizmetler, Katma Değerli Hizmetler işlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda en doğru ve ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun yapılmasını sağlamak,


Kaliteli, etkin, esnek, yaratıcı ve rekabetçi hizmet uygulamaları ile müşterilerimizin, Verimlilik ve rekabetçi yapımızla ortaklarımızın, Çalışma koşulları, iş ortamı ve etkili insan kaynağı yönetimi ile çalışanlarımızın, Çevreye duyarlılık ve yasal mevzuattan taviz vermeyen yapı ile toplumumuzun ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve cevap vermek,


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışmak,


Verilen hizmeti taahhüt edilen zamanda bitirebilmek,


Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi ve yeni artıdeğerler yaratmayı temel felsefemiz olarak belirlemek,


Çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler vermek,


Takım anlayışı ile çalışmak,


Ana Politikamızdır.


ÖZGÜ Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir. 

 

 

OHSAS POLİTİKAMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ÖZGÜ olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ÖZGÜ’ nün faaliyet gösterdiği alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup sıfır kaza hedefi ve "Hiçbir Şey İnsan Yaşamından Daha Önemli Değildir" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. ‘Hizmetimiz Size ÖZGÜ’ felsefesinden hareketle; çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamayı amaç edinmiş ve normal çalışma düzenini engelleyecek her türlü kayıplarla “İnsan veya Makine “ üzerine sonuçlanan kazaları ve meslek hastalıklarını önleme ideali ile çalışmaktadır.

Bu doğrultuda;


İşyerinde; çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları sıfıra indirmeyi,
Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,


ÖZGÜ ’nün İSG uygulamaları açısından, çözüm ortağı olarak birlikte çalıştığı firmalar, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirilmesini,
Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.