ARA LOJİSTİK ÇÖZÜMLERİ

Hat Besleme, Malzeme ve Hammadde Depo Yönetimi

ÖZGÜ Üretici firmaların üretim tesisinde; üretim planları doğrultusunda işlenecek ürün bileşenlerinin depolanmasını, fiziksel ve sistemsel stok yönetimi ile üretim bantlarına, bu malzemelerin termin dahilinde iş akışını sürekli tutacak halde beslenmesi işini süreç yönetimi konusundaki tecrübe ve süreç yönetimine bakışındaki hassasiyetle kesintisiz bir şekilde yerine getirmektedir.

Banta verilecek hammaddeve malzemenin ürüne ait fiziksel ve sistemsel olarak eşleştirilmesi, bilgilerin bilgisayar ortamında doğrulanması, üretici ERP’sindeki ürün bilgilerinin bilgisayar ortamında alınarak etiket üzerinde birleştirilmesi ve geri beslemesini de içeren, sürecin yönetimini üstlenir.

Hat Sonu Paketleme

ÖZGÜ Üretici firmanın üretim tesisinde banttan gelen bitmiş ürünün o ürüne ait paketleme malzemesi ile fiziksel ve sistemsel olarak eşleştirilmesi, paketlenmesi, bilgilerin bilgisayar ortamında doğrulanması, üretici ERP’sindeki ürün bilgilerinin bilgisayar ortamında alınarak etiket üzerinde birleştirilmesi ve geri beslemesini de içeren, sürecin yönetimini üstlenir.

ÖZGÜ, bu sürecin yönetimini üstlenmek ile müşterilerinin kendi işlerine odaklanmasını sağlayarak uzmanlık alanı olan paketleme organizasyonundaki kabiliyeti ile katma değer yaratır. Paketlemede yaşanan ve periyodik olmayan iş gücü esnekliğini sağlar.

Hat sonu işlemlerinde ki uygulamalar prosedürlerle belirlenmiş olup çalışanlar alınan eğitim ve prosedürlerdeki talimatın uygulamasından sorumludur.